Pi Oluklu’nun kalite ve güvence değerlerine yakından bakın

Kalite Belgelerimiz ve Sertifikalarımız:

ISO 9001

ISO 9001, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen ve 1987 yılında yayımlanan bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001, organizasyonların müşteri beklentilerini karşılamak ve ürün/hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için bir çerçeve sunar. Bu standart, belgelendirme süreciyle doğrulanabilen bir kalite yönetim sistemi oluşturulmasına rehberlik eder.

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ilk olarak Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında Occupational Health and Safety Assessment Series orijinal adıyla yayımlanmıştır. Kısa adı bu kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan OHSAS 18001 / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektörlerdeki kuruluşlara ve iş faaliyetlerine uygulanabilmektedir. Temel olarak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının, standardın prensiplerine ve yasal mevzuata uygunluğu ele alınmaktadır. Bunun yanında İSG uygulamalarında iyileştirmelerin yapıldığı ve sürekliliğin sağlandığı bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 14001

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı’dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda üretim zincirinin tüm halkalarında gıda güvenliğini sağlayan uluslararası bir standarttır. Eskiden HACCP olarak bilinen bir belgedir. ISO 22000 Standardı alacağınız ürünün minimum kalitesini biliyorsunuz ve o ürüne kesinlikle güvenebilirsiniz anlamına gelmektedir. Başlığın bünyesinde söz konusu standart evrenseldir. Bir gıda ürününden emin olmak için gerekli olan bu belgenin alınması şarttır ve bazı koşulları vardır. Bu koşullar, içerisinde hijyen, kalite, sağlık, güvenilirlik, ulaşılabilirlik gibi birçok unsuru barındırmaktadır.